Musikkvitenskap - praksis på bachelor

Er du student på bachelorprogrammet i musikkvitenskap kan du velge praksisplass og prosjektarbeid som avsluttende del av bachelorgraden.

Om praksisperioden

Med opptak på emnet MUS3091 - Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave vil du få 8 ukers arbeidspraksis i en organisasjon eller institusjon innenfor musikkfeltet. Arbeidsoppgavene i praksisperioden vil være innenfor områder som musikkformidling, musikkopplæring, musikkinformasjon, musikk og helse, arrangørvirksomhet, musikkproduksjon eller lignende. 

I løpet av praksisperioden vil du få brukt og utviklet dine kunnskaper og ferdigheter i musikkvitenskap. I tillegg skal til praksisoppholdet skal du følge obligatorisk undervisning og skrive en prosjektoppgave. Oppgaven skal ta utgangspunkt i et tema som er knyttet til arbeidet i praksisperioden.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

 • NRK - Musikkredaksjonene
 • Grappa Musikkforlag AS
 • Bærum Kulturhus
 • Norsk Jazzforum/Nasjonal Jazzscene
 • Norsk komponistforening
 • FONO
 • Nasjonalbiblioteket - Musikksamlingen/Mediateket
 • Norsk kulturråd - Musikkseksjonen
 • GRAMO
 • Den Norske Opera - barnekoret
 • Norske Konsertarrangører