Retorikk og språklig kommunikasjon - prosjektarbeid på bachelor

Er du student på bachelor i Nordiske studier og fordyper deg i retorikk og språklig kommunikasjon kan du velge prosjektarbeid som avsluttende del av bachelorgraden.

Glade retorikkstudenter etter å ha presentert gruppeprosjektet "Klarspråk i Utdanningsetaten. Rapport om kommunikasjon mellom Utdanningsetaten og skoleledere i Osloskolen" for oppdragsgiver. Fra venstre Anne Line Gyberg Rølsåsen (master), Cecile Drougge Halstensgaard (master), og Fredrik Hope (bachelor), juni 2016. Foto: Eivind Hauger.

Om prosjektarbeidet

Emnet RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk gir deg praktisk erfaring med tekst- og kommunikasjonsarbeid i arbeidslivet gjennom å utføre et oppdrag for en ekstern oppdragsgiver. Studenter med opptak på emnet blir organisert i grupper og settes i kontakt med en bedrift, etat eller organisasjon som på forhånd har definert en kommunikasjonsoppgave som skal løses. Det kan for eksempel være analyse og vurdering av organisasjonens tekster eller muntlige kommunikasjon, eller utforming av tekster og informasjonsmateriell.

Emnet kan også tas på master, dersom du ikke tar det på bachelor. Da med emnekoden RETKOM4104 - Prosjektarbeid i retorikk.

Tidligere oppdragsgivere:

 • DDB Oslo
 • Politihøgskolen
 • NAV
 • Språkrådet
 • VG
 • Kreftforeningen
 • Kirkens bymisjon

 

 

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Frelsesarmeen
 • Henie Onstad kunstsenter
 • Norsk kulturråd
 • Arkitekst
 • Retorikkbyrået AS
 • Monster Scripted