Tysk - praksis på bachelor

Carine Sveen Bjørnstad hadde praksis ved Norsk-Tysk Handelskammer etter bachelorgraden og fikk jobb som prosjektleder samme sted etter at hun fullførte master i Tyskland-studier i 2014. Foto: Fartein Rudjord

Er du student på bachelor i tysk kan du velge praksisplass og prosjektarbeid som avsluttende del av bachelorgraden.

Med opptak på studieretning Tysk på Program for europeiske språk kan du søke opptak til emnet Arbeidspraksis for tyskstudenter (TYSK3000) som avsluttende del av bachelorgraden. Da hospiterer du i en organisasjon, institusjon eller bedrift hvor du får innsikt i norsk-tyske handelsforbindelser.

Hvert vårsemester kan to studenter få praksisplass ved Norsk-Tysk Handelskammer. Norsk Tysk Handelskammers målsetning er å fremme handelsforbindelser og kontakt mellom Norge og Tyskland. Det er en del av et verdensomspennende nettverk som omfatter rundt 120 kontorer i 80 land.

Arbeidet krever at du tar kontakt med bedrifter og institusjoner i både Norge og Tyskland, samt andre land om nødvendig. Det er derfor en forutsetning at du har gode kommunikasjonsferdigheter og gode kunnskaper i både tysk og engelsk. Andre oppgaver kan være oversettelse, informasjonsarbeid, medarbeid i prosjekter og deltakelse ved ulike arrangementer.

Les artikkelen "Disse studentene gikk raskest ut i jobb" fra Dagens Næringsliv 22.10.2014

Norsk-Tysk Handelskammer