Arkeologi - praksis på master

Med opptak til masterprogrammet i arkeologi kan du ha praksis i en organisasjon eller institusjon innenfor arkeologifaget som del av graden.

Masterstudenter på feltkurs på Tromøya utenfor Arendal i mai/juni 2016. Foto: privat.

Om praksisperioden

Emnet ARK4180 - Arkeologisk praksis kan inngå i 1. eller 2. semester av mastergraden. Emnet gir undervisning i arbeidsmåter og problemstillinger som er relevant for arbeidstakere i det arkeologiske arbeidsmarkedet og du skal arbeide minst tre uker i en organisasjon eller institusjon innenfor arkeologifaget. I praksisperioden skal du utføre arbeidsoppgaver innen enten forvaltning, formidling eller forskning.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

  • Riksantikvaren
  • Akershus fylkeskommune
  • Veien kulturminnepark
  • Kulturhistorisk museum
  • Vestfold fylkeskommune
  • Det norske institutt i Roma

Annen praksis

Arkeologisk feltkurs - ARK4310

Emnet er obligatorisk i 2. semester av graden og gir deg teoretisk og praktisk kunnskap i planlegging og gjennomføring av arkeologisk feltarbeid.

Aktuelt:

Introduksjonskurs for arkeologistudentene i illustrasjon av arkeologiske gjenstander i mars 2016.