Asia- og Midtøsten-studier - praksis på master

I tredje semester av mastergraden på Asia- og Midtøsten-studier kan du hospitere ett helt semester på en arbeidsplass i utlandet og får praktisk yrkeserfaring innenfor ditt eget fagfelt og geografiske område.

Shanghai. Foto: Mari-Anne Mørk som var hospitant på Det norske generalkonsultatet i Shanghai høsten 2011.

Om praksisoppholdet

Med opptak på emnet International Project Term in Asia and the Middle East (Interpro) vil du hospitere et semester ved en arbeidsplass i utlandet i den del av verden som din studieretning dekker. Oppdragsgiver kan være en norsk utenriksstasjon, en norsk bedrift med kontor i utlandet, en utenlandsk bedrift eller en frivillig organisasjon (NGO).

Semesteret er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og en obligatorisk semesteroppgave som skrives med veiledning fra eget institutt.

Her har tidligere studenter hatt praksis

Utenriksstasjoner:

 • Tokyo
 • Seoul
 • Beijing
 • Shanghai
 • Guangzhou
 • Kathmandu
 • Abu Dhabi
 • Riyadh
 • Al Ram
 • Amman
 • Beirut
 • Ankara

Andre oppdragsgivere:

 • Statoil, Kairo
 • Norsk Folkehjelp, Beirut
 • Chinese-Nordic Cultural Centre, Nanjing
 • Redd Barna, Kathmandu
 • Institute of Social Studies Trust, India Habitat Centre, New Dehli
 • Flying Broom, Ankara
 • Blank Noise, India
 • Josai University, Japan
 • Just Jobs Network India, New Dehli
 • Arab Renaissance for Democracy and Development, Amman, Jordan