Europeiske språk - praksis på master

I 2. eller 3. semester av mastergraden på Europeiske språk kan du hospitere ett helt semester på en arbeidsplass i utlandet og får praktisk yrkeserfaring innenfor ditt eget fagfelt og geografiske område.

Nadia Andersen, masterstudent på studieretning Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk og hospitant på den norske ambassaden i Beograd våren 2016. Foto: privat

Om praksisoppholdet

Med opptak på emnet Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika (InterPro) vil du hospitere et semester ved en arbeidsplass i utlandet i den del av verden som din studieretning dekker. Oppdragsgiver kan være en norsk utenriksstasjon, en norsk bedrift med kontor i utlandet, en utenlandsk bedrift eller en frivillig organisasjon (NGO).

Semesteret er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og en obligatorisk semesteroppgave som skrives med veiledning fra eget institutt.

Her har tidligere studenter hatt praksis

Utenriksstasjoner:

 • Baku
 • Kiev
 • Moskva
 • St. Petersburg
 • Beograd
 • Skopje
 • Sarajevo
 • Zagreb
 • Paris
 • Brussel
 • Berlin
 • Wien
 • EU-delegasjonen, Brussel
 • New York
 • Washington D.C.
 • Minneapolis
 • San Fransisco
 • Buenos Aires
 • Santiago de Chile

Andre oppdragsgivere:

 • Norsk Folkehjelp, Georgia
 • Bellona, Murmansk
 • DNB, Murmansk
 • Barentssekreteriatet, Arkhangelsk og Murmansk
 • Norsk sjømatråd, Rio de Janeiro
 • DNV, Mexico City
 • Den norske sjømannskirken, San Francisco
 • NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning, Brasil
 • Clean Energy Invest, Batumi, Georgia
 • Innovasjon Norge, Moskva
 • Amnesty International, Rabat, Marokko