Konservering - praksis på master

I siste semester av mastergraden i malerikonservering eller gjenstandskonservering har du en obligatorisk praksisperiode ved en profesjonell konserveringsinstitusjon.

Konserveringsstudenter i praksis: Fra venstre, Lise Chantrier Aasen i arbeid med å fjerne overmaling fra et oljemaleri. Marte Iversen Rønning behandler en frysetørret skipsplanke og Ingjerd Kleiva undersøker hvordan fargelagene i et maleri er bygget opp. Fra praksisperioden ved Nationalmuseet i København. Foto: privat.

Om praksisperioden

På emnet KONS4081 - Praksissemester  blir du utplassert i minst 14 uker ved en profesjonelt drevet konserveringsinstitusjon, i de fleste tilfeller enten et godkjent museum eller galleri i inn- eller utland. Kravet til vertsinstitusjonen er at du skal få praktisk erfaring i behandling av en rekke relevante gjenstander og få innsikt i hvordan konserveringsavdelingen virker og den rollen konservering har innenfor vertsinstitusjonen. Du får veiledning på stedet av en eller flere kvalifiserte konservatorer.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

Utenlands

 • The Mauritshuis, Haag
 • National Gallery of Canada, Ottawa
 • Tate Gallery, London
 • Hamilton Kerr Institute, Cambridge
 • Musée d’art et d’histoire, Geneve
 • Nationalmuseet, København
 • National Museum Wales, Cardiff
 • Royal Armouries, Leeds
 • Studio Västsvensk Konservering, Gøteborg
 • Skoklosters slott og Hallwylska museet (LSH), Stockholm
 • Royal Institute for Cultural Heritage, KIK-IRPA, Brussel
 • de Young Fine Arts Museum of San Francisco
 • Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford

I Norge

 • Kulturhistorisk museum, Oslo
 • Arkeologisk museum, Stavanger
 • Nasjonalmuseet, Oslo
 • Norsk Folkemuseum, Oslo
 • Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU, Oslo

Mitt yrke: Konservator

Last ned mediefil