Medievitenskap og Journalistikk - praksis på master

Sigrun Agøy Engum (til venstre) var masterstudent i medievitenskap og kom til New York som hospitant i 2012. Her sammen med daværende presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Emma Kwesiga Lydersen. Foto: privat

I andre eller tredje semester av mastergraden på Medievitenskap eller Journalistikk kan du hospitere ett helt semester på utenriksstasjon eller NGO i utlandet med kommunikasjonsrelaterte arbeidsoppgaver.

Du søker opptak på emnet Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (InterPro). Semesteret vil være delt mellom arbeid for oppdragsgiver og en obligatorisk semesteroppgave som skrives med veiledning fra eget institutt.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

  • FN-delegasjonen i New York
  • FN-delegasjonen i Genéve
  • Generalkonsulatet i New York
  • Ambassaden i Washington D.C.
  • Ambassden i Manila
  • Generalkonsulatet i Shanghai