Nordiske studier og Viking and Medieval Studies - praksis på master

I tredje semester av mastergraden på Nordiske studier og Viking and Medieval Studies kan du velge å hospitere ved en arbeidsplass i Norge eller utlandet.

Studenter på en båt utenfor en by med skyskrapere. Foto.
Retorikkstudentene Sigmuns Wøien og Marte Fløan Beisvåg til høyre i bildet hadde praksis ved det norske generalkonsulatet og FN-delegasjonen i New York høsten 2013. Foto: privat.

Om praksisemnene

Nordisk prosjektsemester (NorPro)

Du søker opptak på emnet Nordisk prosjektsemester (NorPro) og hospiterer da i en bedrift eller kulturinstitusjon i Norge, på en utenriksstasjon eller NGO i utlandet, med arbeidsoppgaver relatert til din studieretning.

På Nordisk prosjektsemester er semesteret delt mellom arbeid for oppdragsgiver og en obligatorisk semesteroppgave som skrives med veiledning fra eget institutt. Her har tidligere studenter hatt praksis.

RETKOM4104 - Prosjektarbeid i retorikk

Du kan også få praktisk erfaring med tekst- og kommunikasjonsarbeid i arbeidslivet gjennom emnet RETKOM4104 - Prosjektarbeid i retorikk, dersom du ikke har tatt emnet i bachelorgraden. Studenter med opptak på emnet blir organisert i grupper og settes i kontakt med en bedrift, etat eller organisasjon som på forhånd har definert en kommunikasjonsoppgave som skal løses. Det kan for eksempel være analyse og vurdering av organisasjonens tekster eller muntlige kommunikasjon, eller utforming av tekster og informasjonsmateriell.

NOR4910 - Praksisemne for studieretning i litteraturformidling

Studieretning Litteraturformidling på Nordiske studier har en egen praksisordning. Med opptak til emnet NOR4910 - Praksisemne for studieretning i litteraturformidling har du praksis i en litterær institusjon 5-6 uker i løpet av tredje semester av mastergraden.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

Utenriksstasjoner:

 • FN-delegasjonen i New York
 • FN-delegasjonen i Genéve
 • Generalkonsulatet i New York

Andre:

 • NRK Drama
 • Tromsprodukt i Tromsø
 • TerraCycle i London
 • Aschehoug forlag
 • Cappelen Damm
 • Forlaget Propell
 • Nordens hus i Reykjavik
 • NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • TINE
 • Geelmeuyden.Kiese
 • Cappelen Damm
 • Gyldendal akademiske
 • Foreningen Nordens Forbund
 • Unicef Norge
 • Norsk Barnebokinstitutt
 • EVO - Enhet for voksenopplæring, Trondheim kommune
 • =Oslo
 • Nye Tillen