Kompetanseveiledning og kurs

Det er ofte vanskelig å vite akkurat hva du kan bruke utdanningen din til. Derfor er det lurt å delta på veilednings- og kurstilbudene du får underveis i studiene.

Du kan mer enn du tror

Snakk med en veileder om kompetansen din! Samtalen kan hjelpe deg med å velge riktig ut fra målene du har og gjøre det lettere å sette ord på den kompetansen du opparbeider deg gjennom studiene.

Karriere- og jobbsøkerkurs

Alle bachelor- og masterstudenter på HF får tilbud om karriere- og jobbsøkerkurs i regi av Karrieresenteret ved UiO underveis i studiene.