Karriere- og jobbsøkerkurs

Bruk studietiden til å styrke dine jobbmuligheter. Karrieresenteret ved UiO tilbyr deg karrierekurs og jobbsøkerkurs som skal lette overgangen fra studier til jobb.

Karrierekurs for bachelorstudenter

Alle bachelorstudenter på HF vil du få tilbud om å delta på et karrierekurs. Det settes opp tre kurs for HF-studenter hvert vårsemester. Du vil motta en e-post med informasjon om tid, sted og lenke til påmelding når datoene er satt. Du velger selv når i studieløpet du ønsker å delta.

  • Hvordan skaffe deg relevante erfaringer i løpet av studietiden
  • Hvilke framtidige jobbmuligheter har du med utdanningen din
  • Hvordan presentere deg for arbeidsgivere
  • Hvordan du kan styrke dine jobbmuligheter underveis i studietiden – selv om du ikke vet hva slags jobb du vil ha ennå

Kursets varighet: 2 timer

Nye karrierekurs for bachelorstudenter blir satt opp våren 2018

 

Jobbsøkerkurs for masterstudenter

Alle masterstudenter ved HF får tilbud om å delta på jobbsøkerkurs. Det settes opp to kurs for HF studenter hvert semester

  • Hvordan presentere hva du kan for arbeidsgivere
  • Hvordan finne fram til interessante jobber
  • Jobbsøkerstrategier i tillegg til å søke på utlyste stillinger
  • Hvordan skrive en god CV og søknad

Kursets varighet: 3 timer.

Du velger selv når i studieløpet du ønsker å delta.

Publisert 5. okt. 2017 11:09 - Sist endret 18. des. 2019 17:26