Du kan mer enn du tror

Snakk med en veileder om kompetansen din! Kompetansesamtalen kan hjelpe deg med å velge riktig ut fra målene du har og gjøre det lettere å sette ord på det du kan.

Hvem er du?

Jo sikrere man er på hvem man er, desto sikrere blir man også på hvor man vil. Da blir det langt lettere å manøvrere i et uoversiktlig arbeidsmarked. Du vil også lettere kunne bygge erfaring som kan bidra til å gi deg akkurat den jobben du ønsker deg.

«Skriv blogg, artikler og anmeldelser. Meld deg som frivillig til arrangementer og konferanser; Show, don't tell.»

— Tips fra tidligere student i karriereintervju

Hva kan du?

Ofte kan det være lett å fokusere på den faglige kunnskapen du tilegner deg i studiene, men synes du det er vanskelig å sette ord på det du har lært? Det er ikke alltid du kan bruke den konkrete fagkunnskapen din i jobb, men måten å jobbe på, kan du definitivt benytte. De metodene du bevisst eller ubevisst bruker i en læringssituasjon er også en verdifull ressurs.

«Bli bevisst på hva du kan og si JA til ting du ikke kan. Husk: Som humanist er du god til å lære.»

— Tips fra tidligere student i karriereintervju

«Følg interessene og impulsene dine. Humanister har en anvendelig verktøykasse.»

— Tips fra tidligere student i karriereintervju

Hva vil du?

Er du usikker på hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet? Da kan det være lurt å sette av tid til en veiledningssamtale. Vi er behjelpelige med blant annet:

  • sette ord på kunnskapen du har lært gjennom studiene ved HF
  • knytte kompetansen din opp mot relevante bransjer
  • gi deg verktøy til å reflektere over egen motivasjon og karriere
  • kompetansebygging ved siden av studiet
  • hvilke ferdigheter studiet gir

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.