Hvilket institutt har ansvar for hvilke programmer og årsenheter?

Bachelorprogram:
Arkeologi og konservering
Historie
Masterprogram:
Arkeologi og konservering
Historie
Årsenhet:
Historie

Bachelorprogram:
Antikk kultur og klassiske språk
Filosofi og idéhistorie
Kunsthistorie
Masterprogram:
Antikk kultur og klassiske språk
Filosofi
Kunsthistorie
Årsenhet:
Kunsthistorie

Bachelorprogram:
Asia- og Midtøsten-studier
Religionshistorie og kulturhistorie
Masterprogram:
Asia- og Midtøsten-studier
Religionshistorie
Årsenhet:
Arkivkunnskap

Bachelorprogram:
Lingvistikk
Nordiske studier
Masterprogram:
Ibsen Studies
Lingvistikk
Nordiske studier
Middelalderstudier (with Nordic Viking and Medieval Culture)
Viking and Medieval Norse Studies
Årsenhet:
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
Norsk som andrespråk

Bachelorprogram:
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
Europeiske og amerikanske studier: Språk, litteratur, område
Masterprogram:
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
European Languages
Europeiske og amerikanske litteraturstudier
Europeiske og amerikanske områdestudier
Europeiske språk
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society

Årsenhet:
Allmenn litteraturvitenskap
Engelsk
Fransk
Italiensk
Portugisisk
Spansk
Tysk

Bachelorprogram:
Medievitenskap
Masterprogram:
Journalistikk
Medievitenskap
Årsenhet:
Medievitenskap

Bachelorprogram:
Musikkvitenskap
Masterprogram:
Musikkvitenskap

Bachelorprogram:
Tverrfaglige kjønnsstudier
Masterprogram:
Gender Studies
Årsenhet:
Tverrfaglige kjønnsstudier
 

Masterprogram:
Culture, Environment and Sustainability