Skriver du en innovativ masteroppgave?

Vil masteroppgaven din bidra til innovasjon i samfunnet? Kan den bidra til aktiv verdiskapning i form av nye ideer, produkter eller tjenester? Vil kunnskapen kunne bidra til å forbedre tjenester eller oppgaver for næringslivet eller for offentlig sektor? Er du med og løser samfunnsmessige behov?

Søk masterstipend!

HF lyser ut stipender til masterstudenter som er i gang med å skrive en innovativ masteroppgave, og kan du svare ja på et av spørsmålene ovenfor, oppfordrer vi deg til å søke. Det deles ut inntil 3 stipender på inntil 25.000 kroner hver. Det samfunnsnyttige potensialet ved oppgaven vil bli spesielt vektlagt.

Du behøver ikke ha kommet langt i masterløpet ditt, men må som et minimum ha skrevet en prosjektskisse og fått tildelt en veileder. Du må planlegge å levere masteroppgaven til normert tid.

Søknad sendes til studiesaker@hf.uio.no , og du må forklare hva som gjør din masteroppgave innovativ. Du må også legge ved prosjektskisse og bekreftelse fra veileder på tema for masteroppgaven. Søknadsfrist er 15. mars 2019.

 

Har du noen spørsmål? 

Kontakt seniorrådgiver Christine Klem 

Publisert 4. okt. 2018 11:15 - Sist endret 30. apr. 2020 15:23