Studiestart ved Det humanistiske fakultet

Velkommen til studiestart 10. - 14. august! Bli kjent med dine medstudenter, studieprogrammet og tilbudene ved fakultetet på en sosial og morsom måte.

Program for studiestart

Du finner program for din studiestart under studieprogrammet du skal begynne på. 

Smittevernskurs

Alle må gjennomføre et smittevernskurs før de kommer til campus. Kurset tilbys som e-læringskurs og tar 15 minutter.

Teams og Zoom – dine digitale studiestartplattformer!

Bildet kan inneholde: duppeditt, produkt, iphone, teknologi, elektronisk apparat.Begrensningene på hvor mange som kan samles på ett sted og fortsatt holde en meters avstand til hverandre, gjør at vi må møte noen av dere på digitale plattformer.

I slutten av juli vil du motta en lenke til et Teams-rom eller en invitasjon til et møte i Zoom på e-post.  

For å kunne logge inn, må du ha laget et passord. Det finner du mer informasjon om i huskelista under.

Fadderordninga på HF

Foto av faddersjefene, en ung mann og kvinne.For å sikre en god start, anbefaler vi at du deltar i fadderordninga, enten du møter opp fysisk eller i Teams, uavhengig av om du er ny eller rutinert student. Noen av dere må melde dere på og får informasjon om dette i velkomst-eposten, andre er automatisk med. For noen av dere vil det være studieprogrammet som står for den faglig-sosiale delen.

Faddersjefene Jonas & Torhild og hele fadderorganisasjonen står klare til å ta deg i mot med åpne armer.

Er du student og vil være fadder høsten 2020?

Følg oss på Instagram

Lurer du på noe?

Livet rundt studiene

Studiestart på UiO

Hva må gjøres før 13. august?

Hva må gjøres før 1. september?