Learning Agreement for Erasmus studenter

Som Erasmus student må du levere signert Learning Agreement.

Du fyller inn de gule og grønne feltene, signerer selv og ber din erasmuskoordinator ved ditt utenlandske studiested signere.

Returner dokumentet til UiO for signering: learning-agreement@hf.uio.no 

Når LA er signert av alle tre parter: deg, erasmuskoordinator ved eksternt studiested og av HF/UiO er dokumentet ferdig. Du må huske å vedlegge signert LA når du søker ditt fakultet om endelig godkjenning av fagene du tar i utlandet.

Sist endret 24. mai 2019 12:56 av Therese Gjessing