Praksisopphold i Berlin, London og New York med AIC

Academic Internship Council (AIC) tilbyr internships av 8 (sommer) eller 12 (et semester) ukers varighet i Berlin, London eller New York. 

Hvordan fungerer det?

 • Du søker gjennom UiO/AIC og oppgir hvilken type praksis du er interessert i.
 • AIC behandler din søknad og finner praksisplass til deg. Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, offentlig eller privat.
 • Praksisoppholdets varighet kan være 8 uker/sommer (oppstart juni)  eller 12 uker/et semester (oppstart september/februar).
 • Praksisen kan inngå i et praksisemne og gi studiepoeng ved UiO DERSOM ditt program tilbyr praksisemner som del av graden.
 • Du betaler en programavgift til AIC. Programavgiften dekker personlig veiledning om praksisplassering, garantert praksisplass, oppfølging underveis i oppholdet, workshops, nettverks-, kultur- og arbeidslivsarrangementer i regi av AIC i løpet av oppholdet ditt, visum til USA (for praksis i USA).
 • Programavgiften for semesteropphold støttes som skolepenger av Lånekassen.
 • Du kan velge å organisere bolig selv eller AIC kan organisere bolig for deg.

Kontaktinfo HF

Hvordan søker du?

 • Søk via SøknadsWeb
  • Velg "Utveksling"
  • Finn Det humanitiske fakultet (HF)
  • Scroll til du finner 7131 Academic Internship Council på listen over søknadsalternativer

Søknadsfrist(er)

 • 15. februar for sommer- og høstsemesteret og 15. september for vårsemesteret.

Kostnad

Sted 8 uker med bolig 8 uker uten bolig  12 uker med bolig

12 uker uten bolig

Berlin/sommer $5325 $2125    
Berlin/semester     $7075 $2275*
London/sommer $5400 $2000    
London/semester     $7250 $2150*
New York/sommer $6950 $3150    
New York/semester     $9000

$3330*

* programavgiften for semesteropphold støttes som skolepenger av Lånekassen

Publisert 8. feb. 2019 14:52 - Sist endret 8. apr. 2020 17:01