Stipend til utenlandsstudier

Logo for Aker Scholarship

Formålet med Aker Scholarship er å gi særlig kvalifiserte personer med tilknytning til Norge mulighet til å ta en høyere grad ved noen av verdens ledende universiteter, og bidra til å utvikle stipendiatenes personlige allmennyttige engasjement.

Utlyses hvert år med søknadsfrist i september. Søknadsfrist 2018: 23. september.

 

Logo for Fulbright Norway

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000,- til NOK 200.000,-  Det forutsettes at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.

Utlyses hvert år med søknadsfrist 1. oktober.

 

 

Publisert 14. sep. 2018 12:17 - Sist endret 17. des. 2019 12:31