Stipend til utenlandsstudier

Aker Scholarship

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter:

  • Harvard
  • Caltech
  • MIT
  • Stanford
  • University of Pennsylvania
  • Oxford
  • Cambridge
  • Imperial College London
  • National University of Singapore (NUS)

Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Det utlyses hvert år med søknadsfrist i september for studiestart påfølgende år.

Søknadsfrist 2022: 18. september.

Fulbrightstipendet

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt.

Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000,- til NOK 200.000,- 

Det forutsettes at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.

Stipendet utlyses hvert år med søknadsfrist 1. oktober.

Publisert 14. sep. 2018 12:17 - Sist endret 16. juni 2022 11:44