English version of this page

IT- og AV-tjenester ved Det humanistiske fakultet

Hjelp til undervisning

Serviceerklæring

HF-IT har en egen serviceerklæring som skal sikre god service til brukerne.

IT-støtte til forskning og formidling

Carpentry@UiO

På disse sidene finner du informasjon om en del kurs som kan være til hjelp for deg og den forskningen du driver med.

Mye av informasjonen handler software og data carpentry, og da særlig om Open Research Data og verktøyene Python og R.