DMLF - Digitale medier i læring og forskning

Vi bidrar med rådgivning, prosjektledelse, tilrettelegging og modellering av data til bruk i  undervisning, administrasjon, formidling og forskning ved HF.

I tillegg tilbyr vi brukerstøtte og rådgivning til digitalisering av analogt materiale som bilder og tekst.

Vi arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med brukere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud, pris og samarbeid

Applikasjoner og verktøy

Oversikt over applikasjoner og verktøy utviklet av DMLF

Prosjektkø

Kontakt

E-post: dmlf-gruppa@hf.uio.no

Adresse:

DMLF, HF-IT
Postboks 1079 Blindern 0316
OSLO

Ansatte