Teknisk dokumentasjon for bibliografi

Her kommer teknisk dokumentasjon for applikasjonen.