Kartprosjekt IKOS

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt kartverktøy til bruk for IKOS sine forskere.

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt kartverktøy.

Punktliste med nøkkelfunksjoner:

Utvikle et GIS-basert verktøy, som innbefatter:

- Å kartfeste romlig/geografisk informasjon som bilder, tekst, reiseruter til sted.

- Å georeferensiere historiske kart.

- Å arbeide med tidslinje – slik at ulik informasjon blir synlig avhengig av hvor man er i tidslinjen.

- Å kunne vise ulike lag av informasjon delt eller samtidig.

- Å knytte kvalitativ informasjon til enkelte steder, f. eks. hvordan ulike steder beskrives hos aktører vi undersøker.

- Å kunne vise geografiske grenser som flytter seg over tid

- Systemet som lages skal kunne vise kart som skal kunne fungere som en del av andre nettsider

 

Verktøyet skal kunne tilpasses/ekspanderes/tas i bruk av ulike prosjekter.

Punktene skal vurderes, testes og implementeres i samråd mellom IKOS ved Kristina Skåden og DMLF.

Emneord: digitale kart, spatial humanities
Publisert 4. apr. 2017 14:12 - Sist endret 17. apr. 2018 15:20