English version of this page

Oversikt over laber og spesialrom ved HF

Sosiokognitiv lab

Senter for flerspråklighet (MultiLing) har etablert en sosiokognitiv lab med videostudio, EEG- og eyetrackerutstyr.

Bevegelseslab

Institutt for musikkvitenskap har en bevegelseslab (motion capture lab)

Opptaksstudio

Ved institutt for musikkvitenskap finnes det to moderne musikkstudioer, et for opptak og et for miksing, i tillegg har instuttet et undervisningsrom med MIDI-utstyr.

Miksestudio

Ved institutt for musikkvitenskap finnes det to moderne musikkstudioer, et for opptak og et for miksing, i tillegg har instuttet et undervisningsrom med MIDI-utstyr.

Portalen

I forbindelse med masterprogrammet Music, Communication and Technology har Institutt for musikkvitenskap etablert en low latency undervisnings- og samspillsportal.

MIDI-rommet

Midirommet ved IMV brukes til undervisning og selvstendig arbeid i fag som spenner seg fra komposisjon til musikkproduksjon og programmering. Rommet har et mindre innspillingsstudio av god kvalitet, et godt isolert opptaksrom og flere individuelle arbeidsstasjoner utstyrt med iMac, lydkort, mikrofoner og hodetelefoner.

Språklab

Rom 117 (språklab 2) og 118 (språklab 1) i Henrik Wergelands Hus er utstyrt med Sanako 100 lab system. Det er 25 plasser i språklab 1 og 20 i språklab 2 - Rommene kan reserveres i TP.

Ta kontakt med AV-tjenesten hvis du har spørsmål angående språklabene.

Kontakt

IT-henvendelser i forbindelse med labene bes rettet til lab-support@hf.uio.no.