Fellesområder

Ved UiO stilles det krav til den enkeltes håndtering av datafiler. Fellesområder kan benyttes til å lagre jobbrelaterte datafiler som er klassifisert enten grønn, gul eller rød

Fellesområder er i praksis enhetens felles lagringsområde på tjenermaskinen kant.uio.no. Tilgangen er delvis styrt av tilhørighet i lønns- og personalsystemet. I tillegg kan man tildeles tilgang til mapper med mer sensitivt innhold. Tilgangsstyring reguleres av mappens eier.

Fellesområder er i hovedsak bare tilgjengelig på campus. Utenfra kan man få tilgang via http://kiosk.uio.no.

Adressen er generelt \\kant\hf-[avd]-felles der [avd] erstattes med eksempelvis 'iakh'

Merk at røde data bare kan lagres i mapper som er tilrettelagt for dette. Ta kontakt med Orakeltjenesten hvis du har behov for å lagre røde data på fellesområdet.

Publisert 22. aug. 2019 09:44 - Sist endret 22. aug. 2019 09:44