English version of this page

Lagring av forskningsdata

Datahåndteringsplan

Både EU og NFR krever at planen for datasettenes livsløp foreligger før søknad kan behandles.

Datahåndteringsplanen beskriver blant annet hvilke data som skal samles, hvor de skal lagres i de ulike fasene underveis og etter at prosjektet er ferdig. Planen er styrende for hvor man til enhver tid lagrer forskningsdata og kommer i tillegg, eller som en presisering, til eventuelle konsesjoner.

Det finnes en rekke verktøy for å utarbeide datahåndteringsplaner. På HF anbefaler vi at NSD sin tjeneste for datahåndteringsplaner benyttes.

Aktuelle lagringstjenester

Utarbeidelsen av datahåndteringsplanen krever at man tar stilling til nødvendig arbeidsflyt for alle prosjektdeltakere og interessenter. Klassifisering av dataenes sårbarhet skal alltid gjøres. Valg av lagringsløsning følger deretter av klassifisering og behov. Se under for en kort oversikt over ofte brukte tjenester for lagring av data i de ulike fasene av forskningsprosjekter.

Tjenester for aktive data

Lagring for prosjekter med eksterne medlemmer

Ansatte ved UiO kan kun bruke skytjenester levert av leverandører UiO har databehandleravtale med. 

UiO har databehandleravtale med blant andre Microsoft (Office 365), og Dropbox, men flere er på vei.

Personlig lagringsområde

Personlig lagringsområde for forskning tildeles etter søknad. Dette supplerer hjemmeområdet ved behov for mer lagringsplass.

Lagring for interne prosjekter

Forskere ved HF kan få tildelt lagringsplass for jobbrelatert materiale. Områdene kan knyttes til personer eller grupper og benyttes ofte som delt lagring for prosjekter.

Langtidslagring (arkivering)

Arkivering eller langtidslagring av forskningsdata er den siste fasen i et datasetts levetid. Datahåndteringsplanen inneholder hvor hvor datasettene skal arkiveres, hva de inneholder, metainformasjon og andre beskrivelser samt hvordan andre kan få tilgang til dem i samsvar med FAIR. I tillegg er det fastsatt når datasettene skal destrueres.

HF anbefaler at NSD sin tjeneste for forskningslagring benyttes.