Strømming av arrangementer

Når du skal strømme et arrangement må du huske å reservere rom i god tid.

Lokaler med utstyr for strømming

AV-tjenesten på HF har ikke utstyr til strømming. Skal du strømme et arrangement har UiO to lokaler med fastmontert utstyr:

  • Aud 1, Georg Sverdrups hus

    Ta kontakt med USIT minimum tre uker i forveien:
    av-teknisk@usit.uio.no 

  • Aud. 3, Helga Eng

    Ta kontakt med Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) minimum tre uker i forveien: it-hjelp@uv.uio.no 

Personvern

Regelverk for opptak av arrangementer ved UiO

Personvernombud ved UiO

Markedsføring av arrangementet

Kommunikasjonsseksjonen ved HF kan bistå med å annonsere arrangementet på uio.no og i sosiale medier. 

Kontakt kommunikasjonsseksjonen minimum tre uker i forveien: kommunikasjon@hf.uio.no

Rammeavtale for videoproduksjon

AV-tjenesten ved HF bistår ikke med produksjon av video, men UiO har rammeavtale med leverandører som kan gjøre videoproduksjoner. Du finner rammeavtalene på For ansatte-sidene

Prisene vil variere etter hvor mange timer arrangementet varer, om det skal være en flerkameraproduksjon og om det kreves etterarbeid. Denne typen kostnader må dekkes av arrangør.

Publisert 4. des. 2018 14:55 - Sist endret 2. juni 2020 09:54