English version of this page

Opptak og forelesningsfangst

Opptak av forelesninger, bruk av opptaksstudio, webcasting, råd og veiledning om lyd- og videoopptak.

Forelesningsfangst

Løsningen Forelesningsopptak er installert på flere av forelesermaskinene i HFs auditorier. Den tar opp lyden av det du sier, sammen med PowerPoint eller annet som blir vist fra forelesermaskinen på lerret i salen.

Opptaket lastes automatisk opp til semestersiden for emnet det foreleses i.

Techsmith Relay

Flere av HFs undervisningsrom har programvaren Techsmith Relay installert. Med programmet kan du ta opp det du sier, sammen med PowerPoint eller annet som blir vist fra maskinen. Løsningen kan også bruke webkamera slik at ansiktet ditt kan vises sammen med PowerPointen.

Du må selv laste opp opptaket til semestersiden.

Wolffvision Cynap

Lydopptak og podcast

Utlånstjenesten disponerer flere diktafoner og videokameraer som er egnet for lydopptak, podcast og videocast. Ta kontakt med oss vedrørende lån, veiledning i bruk av utstyret og personvern i forbindelse med opptak.

Flerkameraproduksjon og strømming av arrangementer

Ta kontakt med AV-tjenesten i god tid før arrangementet skal finne sted.

Vi kan låne ut utstyr eller bestille videoproduksjon gjennom UiOs rammeavtaler.

Personvern

Er du foreleser og ønsker å gjøre opptak? Personvernsregler, samtykkeerklæringer og informasjon om at opptak vil bli gjort.

Vi kan hjelpe deg med det som trengs for at opptakene skal kunne gjennomføres, ta kontakt med av-tjenesten@hf.uio.no.

Utlån av utstyr

AV-tjenesten ved HF har en del utstyr for lyd- og videoproduksjoner som er tilgjengelig for lån.

Søk etter ønsket utstyr i vår utlånsdatabase og ta kontakt.