English version of this page

Georg Morgensjerne grupperom

Bruksanvisnig for Grupperommene i Georg Morgenstjernes Hus

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet.

 

Velg innkilde

Rommene her velger FastPC som kilde og starter skjermen automatisk ved oppstart.

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått.

Til høyre for kilden er det 2 sett med knapper for å sende lerretet opp eller ned

 

Audio (lyd)

Lyden fra PCen blir sent til tvens forhonsinstilte høytalere. Lydnivåtet kan bare justeres fra den datmaskinen du bruker som kilde. (ikke VGA)

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 28. juli 2017 14:12 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58