English version of this page

Georg Morgensjerne seminarrom

Bruksanvisnig for seminarrommene i Georg Morgenstjernes Hus

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet.

 

Velg innkilde

Rommene her velger FastPC som kilde og starter projektoren automatisk ved oppstart.

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått.

Til høyre for kilden er det 2 sett med knapper for å sende lerretet opp eller ned

 

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet på PC-lyden i rommet.

 

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 28. juli 2017 10:34 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58