Seminarrom 1 i Z.E.B bygget

Bruksanvisnig for seminarrom 1 i Z.E.B bygget

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet.

 

Velg innkilde

Dette gjør du ved å trykke på projector på den nederste linjen og så trykke på knappen for den kilden du vil vise.

Da starter projektoren opp automatisk og de kommer en nedtelling på skjermen til den er klar.

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått. Der er det også en knapp merket bilde av som sender et svart bilde til projektoren for å skru av bildevisningen i korte tidrom. Knappen displaypot peker på en tilkobling som er deaktivert.

 

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet lyden som sendes via HDMI kabelen til forsterkeren i racket på inngang merket HDMI. Mini-jack kabelen i bordet går da til forsterkerens inngang merket Jack. Lydnivå valg av kilder må velges rett på denne.

 

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Ikke la deg lure av at skjermen blir svart når du plugger ut pcen din.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 8. aug. 2017 13:38 - Sist endret 13. des. 2017 10:14