English version of this page

Arne Naess auditorie

Bruksanvisnig for Arne Næss Auditorie i Georg Morgenstjernes hus

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet. Hvis linjen med "Touch to start"/"trykk for å starte" ikke vises.Holder projekteroen på å kjøle seg ned. Rommet er klart til å starte igjen når denne tesken vises igen.

Tomt skjermbilde

Når du starter rommet blir du sent videre til denne skjermen. Da er lyden i rommet aktivert og projektoren starter opp. 

Touchskjermens hovedskjermbilde

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

 

Velg innkilde

 

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått. Til høyre her er det også en knapp merket mute. Denne er for å stte projektoren i svart i korte tidsrom.

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet på alle mikrofonene og PC-lyden i rommet. PC-lyden er på en egen underfane øverst på skjermen.

Mikrofoner som er markert med lyseblått har lyden skrudd av (mutet).. 

 

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 24. juli 2017 14:53 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58