English version of this page

Arne Naess auditorie

Bruksanvisnig for Arne Næss Auditorie i Georg Morgenstjernes hus

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet. Rommet våkner ved at du trykker på skjermen igjen da.

Som da sender deg til en venteskjerm

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

Tomt skjermbilde

Når du starter rommet blir du sent videre til denne skjermen.

Projektoren starter opp når du velger kilde den skal vise.

Touchskjermens hovedskjermbilde

Språk byttes ved å trykke på flaggene.

Bilde av knappen er for å vise et svart bilde hvis det er nødvening i korte tidrom

 

 

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet på alle mikrofonene og PC-lyden i rommet.

Mikrofoner som er markert med lyseblått har lyden skrudd av (mutet).

 

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 24. juli 2017 14:53 - Sist endret 12. aug. 2020 13:38