English version of this page

Forelesningsfangst i seminarrom 2, ZEB-bygget

Veiledningen er kun for dette ene seminaret, da seminarrommet er utstyrt med en Wolfvision Cynap.

Forelesningsfangst

Ved opptak av en forelesning lagres opptaket på filområdet \\app-evs.uio.no\wolfvision\hf. Dette filområdet er tilgjengelig kun fra UiOs fastnett, og dermed ikke fra det trådløse nettet eller hjemmefra.

For å få tilgang til filområdet må brukerkontoen din også være medlem av filgruppen hf-cynap. Dersom du ønsker å gjøre opptak i dine forelesninger i dette seminarrommet, ber vi deg ta kontakt med Orakeltjenesten for å få ordnet dette.

Fra styringspanelet

Start AV-utstyret i seminarrommet ved å trykke på touchpanelet på veggen.

Prosjektoren starter opp når du har valgt input-kilde. Det er en fastmontert PC i rommet, men du kan også bruke din bærbare datamaskin.

Før du starter videofangst, må du:

  • Skru på trådløs mikrofon
  • Skru på webkameraet (manuelt fra dens fjernkontroll)
  • Skru på TV (manuelt fra dens fjernkontroll). Obs! Bruker litt tid på å starte.
  • Justere inn området du vil "fange" med webkameraet på veggen. Området vises på TVen og gjøres fra webkameraets fjernkontroll. Knappen Pan/Tilt Reset setter webkameraet i en forhåndsdefinert posisjon som skal passe de fleste. Skulle du ønske en annen posisjon, juster med piltastene på fjernkontrollen.

Når dette er gjort, går du til touchpanelet. Trykk Start Recording under Projector-fanen.

Opptaket starter omgående og går til du trykker Pause eller Stop Recording. Obs! Opptaket lagres først til disk når du har trykket Stop Recording.

Mac-begrensning

Det er ikke mulig å bruke denne løsningen med produkter fra Apple (Macer, iPhone og iPad). Dette skyldes måten Apple kopibeskytter videosignaler.

Avslutt systemet

I det du er ferdig med forelesning, avslutter du opptaket med å gå til styringspanelet og trykker Stopp Opptaket under Prosjektor. Opptaket lagres nå automatisk til nettverksdisken og er klar til etterarbeid.

Skru av AV-utstyret i rommet fra styringspanelet. Sett mikronfon tilbake i ladestasjon og skru av både TV og webkamera med deres fjernkontroller.

Etterarbeid

Montere opp områder for filkopiering:

  • "Fra"-området ligger på \\app-evs.uio.no\wolfvision\hf
  • "Til"-området er via web-dav mot https://www-dav.uio.no/studier/emner/hf/

Publisering

Start med å kopiere videoopptaket (filen) fra "wolfvision\hf" til web-dav-området for semestersiden. Du finner det aktuelle videoopptaket ved å se på filnavnet, da alle filene fra dette rommet heter HF-bl21-114-Cynap_dato_klokkeslett.

I Vortex klikker du på filen fra administrasjonsgrensesnittet, går til fanen "Rediger". Legg inn tittel, f.eks. "Forelesning 15.01.2017". Under tittel så endrer du fra "Strømbar video" til "Strømbar forelesningsvideo". Velg så riktig dato og klokkeslett fra nedtrekksmenyen "Forelesningstidspunkt".

Personvern og begrenset tilgang

Sjekk at videoen virker (skal listes opp i timeplanen på semesterside og på Mine Studier) og at den ikke inneholder sekvenser hvor studenter er gjenkjennbare.

Dersom du ikke ønsker at filen skal være åpen for alle, kan adgangsbegrensning settes til de som er tatt opp på emnet.

Vi foreslår at alle opptak kun er tilgjengelig for studenter og lærere på emnet det aktuelle semesteret.

Gå til mappen "forelesningsvideo" i fra administrasjonsgrensesnittet. Velg fanen "Rettigheter". Klikk på "Endre" bak linjen "Lese".

Legg inn gruppen for studentene på emnet (se hvordan de ser ut nedenfor, eks: "Learner:JUS2211:1:2017:VÅR:1@course.uio.no") under "Grupper" og hver enkelt lærer under "Enkeltbrukere" (kan skrive inn hele navnet, så foreslår den brukernavn).

Legg inn gruppe for både MA og BA studenter der det er nødvendig. Merk at undermapper som opprettes vil få samme rettighetene automatisk.

Slett orginalfilen fra "Fra" området på \\app-evs.uio.no\wolfvision\hf.

Publisert 26. juli 2017 14:32 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58