English version of this page

Forelesningsfangst ved HF

Ansatte ved HF som vil gjøre forelesningsfangst av sin undervisning har flere valg for opptak og publisering. Her er en beskrivelse av IT-seksjonen ved HF sine anbefalinger.

Med forelesningsfangst menes en serie lyd- eller videoopptak av undervisning som legges ut på Internett slik at studentene kan se og/eller lytte til opptaket i etterkant.

Hvordan gjøre opptak - tre muligheter:

 1. Bruk av programmet TechSmith Relay og webkamera med innebygget mikrofon som er installert i HF sine undervisningsrom. Per mars 2017 vil dette si alle undervisningsrom i førte etasje PAM, alle undervisningsrom i GM, samt alle undervisningsrom i Sophus Bugge.

  For å bruke TechSmith Relay trenger man en brukerkonto hos Uninett. Se mer om dette på USIT sine sider
  med opptak av forelesninger med TechSmith Relay

  Det kan gjøres opptak med lyd og skjermbilde, eller lyd og PowerPoint.
  Det er laget to lokale brukerveiledninger for hvordan dette gjøres.
  a) Opptak med TechSmith Relay, lyd og skjermbilde (pdf)
  b) Opptak med TechSmith Relay, lyd og PowerPoint (pdf)
  Når opptaket skal publiseres, kan det også velges at kun lyd blir publisert.
 2. Lån av bærbar lydopptaker:

Opptak kan da gjøres i rom som ikke har TechSmith Relay installert. Utlån administreres av AV-tjenesten.

 1. Bruk av egen opptaker (for eksempel smarttelefon):

Det anbefales å gjøre opptak i mp3-format, dette for å redusere datamengden.

Hva det kan gjøres opptak av - mange muligheter:

 1. Forelesninger:
  TechSmith Relay har muligheter for enkel redigering når opptaket er ferdig. Med innlagt pause i forelesningen bør det gjøres to opptak. Husk å repetere spørsmål fra salen høyt, ellers vil de neppe komme med på opptaket. Et godt tips er å holde seg innenfor 2 meter fra mikrofonen på webkameraet. Da er du sikker på at mikrofonen vil fange opp stemmen din på en god måte.
 2. Eventuelt annen undervisning:
  Seminarer, språkeksempler, osv.
 3. Utfyllende undervisningsmateriale:
  Eksempelvis svar på spørsmål som studenter har stilt, kommentarer til pensum eller oppgaver som gis, utdyping av lærestoff ved bruk av skjermvideo (screencast), eller annet. Husk at all informasjon som er spesielt viktig, eller obligatorisk, også bør gis skriftlig.

Hvor bør opptakene publiseres - tre muligheter:

 1. På emnenes semestersider i Vortex:
  Opptak gjort med TechSmith Relay kan enten lenkes opp fra ekstern server hos Uninett, eller lastes ned og legges ut som filer i Vortex.
  Forelesningsfangst som legges ut som filer i Vortex kan enten være åpne for alle, eller adgangsbegrenses til studentene på emnet eller andre grupper ved UiO.
 2. I fellesrom eller grupperom i Fronter:
  Disse vil kun bli tilgjengelig for studentene på emnet.
 3. På eksterne servere:
  Det vil si YouTube, iTunes eller lignende.

Personvern

Som foreleser ved UiO er du selv ansvarlig for å muntlig opplyse studentene om at det vil bli gjort opptak av lyd og/eller video, formålet med opptaket og hvordan dataene vil bli lagret. Finnes det en mulighet for å at èn student kan bli gjenkjent, enten gjennom lyd eller video, må du sørge for å innhente skriftlig samtykke fra alle som er tilstede. For mer informasjon om regelverk for opptak og samtykke

Brukerstøtte