English version of this page

Sophus Bugge, undervisningsrom

Bruksanvisning for auditoriene og det store seminarrommet i Sophus Bugges Hus.

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet. 

Tomt skjermbilde

Når du starter rommet blir du sent videre til denne skjermen. Det betyr at rommets AV-utstyr er på og mikrofonene virker. 

Touchskjermens hovedskjermbilde

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Starte prosjektoren

For å tenne projektoren, må du først trykke på Projector (andre knappen på linjen nederst på skjermen). På skjermen vil du da se at det telles ned til prosjektoren er klar til bruk:

Prosjektoren starter opp og det telles ned på skjermen til prosjektoren er klar

I vinduet for Projector velger du også også input-kilde, altså hva du vil vise på skjermen. Til høyre på panelet styrer du lerretet med pilene opp eller ned og stoppknappen.

Velg innkilde

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått. 

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet på alle mikrofonene og PC-lyden i rommet. Antallet mikrofoner tilgjengelig er forskjellig mellom forelesningssalene og seminarrommene.

Mikrofoner som er markert med lyseblått har lyden skrudd av (mutet).

Volum ut fra PC justerer du helt til høyre på panelet. 

Gardiner

Blinds (gardinene) i rommet kan kjøres opp og ned med piltastene i dette panelet på skjermen:

Gardiner - Åpne og lukke dem

Belysning

I alle undervisningsrommene i Sophus Bugge kan du styre belysningen fra styringspanelet i panelet Lights:

Styre belysningen

Belysningen er todelt i alle rom: Front og Back, og styres i 25% intervaller.

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 24. juli 2017 13:30 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58