English version of this page

Streaming til en Vortex-side

Veiledningen viser hvordan kan gjøre et webcast på HF.

AV-tjenesten disponerer et Sony PXW-X70 (proff kamera med SDI-utgang) og Teradek CUBE 155 med støtte for streaming over Ethernet og/eller WiFi.

Utstyret kan lånes i forbindelse med arrangementer dere ønsker at skal streames til en Vortex-side.

Teradek CUBE 155 for webcasts

Generelt

AV-tjenesten må vite om arrangementet i god tid i forveien, slik at boksen kan klargjøres til å virke på det stedet arrangementet skal finne sted. 

Dersom utstyret er planlagt brukt utenfor UiO, må dere skaffe tilveie kontaktinformasjon for en som kan svare på nettverksspørsmål på stedet der arrangementet finner sted. Uten slik informasjon, vil AV-tjenesten ikke kunne sette opp utstyret slik at det kan brukes.

AV-tjenesten har ikke kapasitet til å drive med videoproduksjoner. Dersom arrangementet har behov for slike tjenester, kan AV-tjenesten være behjelpelig med å hente inn priser fra UiOs leverandører av slike tjenester. Kostnadene må dekkes av arrangementet selv.

For å strømmevideo til en vortex-side på UiO, må arrangementet ta kontakt med nettredaksjonen på HF.

Publisering

 
Last ned mediefil

Strømmekvalitet

Teradek-løsningen er satt opp til å publisere videostrømmen med h.264/AAC, 720p, 1,5-2Mb/s bitrate totalt. Dersom høyere kvalitet ønskes, så bes dette avtales med AV-tjenesten i forkant. 

Parallellpublisering

Dersom parallellpublisering til Facebook/Youtube eller annen videredistribusjon av stream er ønskelig, kan AV-tjenesten ta kontakt med UiOs sentrale AV-seksjon.

Statistikk

AV-tjenesten kan innhente løpende informasjon om antall seere under sendingen.

Publisering av opptak i ettertid

AV-tjenesten kan om ønskelig i forkant avtale med AV-tjenesten at videostrømmen også skal tas opp for senere å kunne bli publisert i Vortex for streaming on demand.

 

Publisert 25. juli 2017 13:25 - Sist endret 19. apr. 2018 13:50