English version of this page

Øvrige undervisningsrom i HW og PAM

Bruksanvisning for øvrige seminarrom i HF-byggene, samt møterom PAM252 og PAM226

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet. 

Tomt skjermbilde

Når du starter rommet blir du sent videre til denne skjermen. Det betyr at rommets AV-utstyr er på. I enkelte av disse rommene blir du automatisk sent videre til neste steg.

Touchskjermens hovedskjermbilde

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Starte prosjektoren

For å tenne projektoren, må du først trykke på Projector (andre knappen på linjen nederst på skjermen). På skjermen vil du da se at det telles ned til prosjektoren er klar til bruk:

Prosjektoren starter opp og det telles ned på skjermen til prosjektoren er klar

I vinduet for Projector velger du også også input-kilde, altså hva du vil vise på skjermen. Til høyre på panelet styrer du lerretet med pilene opp eller ned og stoppknappen.

Velg innkilde

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått. 

Audio (lyd)

Lydpanel - Justere volum på mikrofoner

Her kan du du justere volumet på PC-lyden i rommet. er den nederste kanppen lyseblå er lyden skrudd av.

Volum ut fra PC kan også justeres med piltastene på høyresiden av skjermen.

 

Hjelp

 

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 25. juli 2017 13:38 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58