English version of this page

Z.E.B Salen

Bruksanvisning for Salen i Z.E.B.

Velkomst-skjerm

Trykk for å starte

Dette er velkomstskjermen som vises når du først berører panelet. 

Tomt skjermbilde

Når du starter rommet blir du sent videre til denne skjermen. Det betyr at rommets AV-utstyr er på.

Touchskjermens hovedskjermbilde

Språk byttes ved å trykke på flaggene. 

Starte prosjektoren

For å tenne projektoren, må du først trykke på Projector (andre knappen på linjen nederst på skjermen). Da kommer til til et vindu som er likt dette.

Prosjektoren starter opp og det telles ned på skjermen til prosjektoren er klar

I vinduet for Projector starter du projekteren ved å velge input-kilde, altså hva du vil vise på skjermen. Til høyre på panelet styrer du lerretet med pilene opp eller ned og stoppknappen.

Da går den over til å telle ned tiden projektoen bruker på å starte:

Når den har telt ned går den over til denne visningen:

Velg innkilde - Hva du ønsker å vise fra

Her er kilden du har valgt markert med lyseblått. Her er det også en knapp merket Mute som sender svart bilde til projektoren for å slukke den i korte tidsrom.

 

Gardiner

 

Drapes/board (gardinene) i rommet kan trekkes for og fra med symboltastene i dette panelet på skjermen. Tavlen heises også opp og ned her ved å holde på piltastene:

Gardiner - Åpne og lukke dem

Belysning

Her kan du styre belysningen fra styringspanelet i panelet Lights:

Styre belysningen

Belysningen har 5 faste nivåer og kan justeres gradvis ved å holde på piltastene.

 

Lyd

Betjeningspanelet for lyden er i fronten på kateteret. Denne kan da brukes uavhengig av prosjektoren eller lerretet. B&W anlegget er på speaker B Det er denne som anbefalt å bruke i undervisningen. Dette endrer du ved å trykke på knappen mekkom de de volumkontrollerene. 

Macen får lyd ved å velge Unbalanced inngangen mens min-jack kabelem på katereret blir valgt ved å trykke på balanced . Volumet justeres ved den av volumkontrollene som er merket lyd den andre justerer volumet til hodetelefonutgangen. Volumet justeres ved den venstre av volumkontrollene som er merket lyd den andre er ikke virksom.

 

Hjelp

Under den siste knappen på skjermen finner du kontakt informasjon om du skulle trenge hjelp:

Kontaktinformasjon når du trenger hjelp i et undervisningsrom

Avslutt

Når du er ferdig med undervisningen må du huske å skru av systemet.

Systemet avslutter

Det er viktig, særlig av to årsaker:

  • Alle innstillingene nullstilt så det blir likt for nestemann som bruker rommet
  • Prosjektoren og annet utstyr varer lenger
Publisert 28. juli 2017 10:19 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58