English version of this page

DMLF - Digitale medier i læring og forskning

DMLF-gruppa ved HF-IT tilbyr tilpassede løsninger innenfor database, web og applikasjon.

Vi bidrar med rådgivning, prosjektledelse, tilrettelegging og modellering av data til bruk i  undervisning, administrasjon, formidling og forskning ved HF.

I tillegg tilbyr vi brukerstøtte og rådgivning til digitalisering av analogt materiale som bilder og tekst.

Vi arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med brukere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Applikasjoner og verktøy

Oversikt over applikasjoner og verktøy utviklet av DMLF

Kontakt

dmlf-gruppa@hf.uio.no

DMLF, HF-IT
Postboks 1079 Blindern 0316
OSLO

Ansatte

Digital Humaniora Arrangementer