Applikasjoner og verktøy

Oversikt over applikasjoner og verktøy vi har utviklet ved DMLF. Mange av applikasjonene er åpne for å tas i bruk av ansatte ved UiO.

STIG - System for Translation Information in General

STIG er et generelt system for å lagre alle mulige data.

Ibsenstage

IbsenStage er et kvantitativt forskningsverktøy som inneholder data over alle kjente Ibsen-oppsetninger.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

DĀMOS

De eldste belegga (ca. XIV-XII f.Kr.) av det greske språket består av innskrifter (hovedsakelig fra palassarkiva i Knossos, Pylos, Tiryns, Thebes og Mykene) skrevet med ei stavelsesskrift som kalles Linear B. Disse tekstene blei tyda så seint som i 1952. Språket i innskriftene kalles mykensk gresk. Dette prosjektet sitt formål er å opprette et komplett, annotert og søkbart korpus av det mykenske språket.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Bibliotheca Polyglotta

Bibliothea Polyglotta(BP) er et multilingualt korpus med historisk viktige tekster. Det er en ressurs som kan brukes til å få større innsyn i den globale historien til begreper, slik de blir framstilt på forskjellige språk. Den demonstrerer hvordan begreper glir inn i nye språk og dermed inn i nye kulturelle sammenhenger.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Bibliografi

Målet med denne applikasjonen er å publisere og presentere bibliografier på nett, på en enkel og fleksibel måte. 

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Eventyr og sagn

Folkeminnesamlingen omfatter i hovedsak nedtegnelser av folkediktning – eventyr, sagn, ballader, gåter og ordtak – og opptegnelser som beskriver skikker, trosforestillinger og folkemedisin. Med en samlebetegnelse kalt for tradisjonsoppskrifter.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Instrumentbasen

Kartotek over norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken. Denne nettpresentasjonen inneholder registreringer av norskproduserte musikkinstrumenter brukt i folkemusikken i form av bilder, tekst og mål. Konservator Reidar Sevåg registerte disse instrumentene i sin tid på Norsk folkemuseum og tok med seg kopier til Norsk folkemusikksamling.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Norske noteutgivelser

Denne katalogen er en datert fortegnelse over tilnærmet samtlige trykk som ble produsert på musikkforlag og bokforlag i Norge fra det første i 1811 og frem til utgangen av 1908.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Irony

Irony

The app, entitled ‘Irony’, developed by DMLF at the University of Oslo, is designed as a research tool for testing children’s comprehension of ironical utterances and how this comprehension develops with age. This is part of a larger research project funded by the Research Council of Norway (project no. 240324), led by Dr. Ingrid Lossius Falkum, and hosted by the University of Oslo.

Webtest

Applikasjon for å lage og administrere resultatet av språktester på web. Brukes foreløpig av spansk og italiensk -miljøene på ILOS. 

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Brannverntest

Prøve satt opp i den nye versjonen av webtest for å etterkomme behovet HR og administrasjonen på UiO/HF har for å lære opp sine ansatte i brannvern.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Webtest (Eldre versjon)

Applikasjon for å lage og administrere resultatet av språktester på web. Brukes foreløpig av ILN og sommerskolen til plasseringstester i forhold til språkkurs.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Tekstkritikk

Forskningsverktøy for kommentering av klassiske arabiske tekster

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Rombooking

System for rombestilling som brukes av IMV

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Utstyrsbasen

Utstyrsbase. Brukes av HF og IMV.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Gruppeinfo

Verktøy for administrasjon. Brukes av HF-IT.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon

Maskinpark

Her kommer mer info etterhvert.

 • Brukerdokumentasjon
 • Teknisk dokumentasjon