Ironi - Personvern

 1. Hvem er behandlingsansvarlig? Det er forskeren selv som står for behandling av datene
 2. Hva er formålet? Opplysningene brukes for å finne ut om barn forstår ironi
 3. Hva er det rettslige grunnlaget? Forskeren
 4. Hvilke personopplysninger behandles? Det samles inn kjønn og fødselsår. Ikke noe annet. 
 5. Hvor hentes opplysningene fra? Opplysningene hentes fra intervjuene og selve app'en
 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? Jepp. Det er frivillig 
 7. Utleveres opplysningene til tredjeparter? Opplysningene gis ikke videre
 8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Etter at opplysningene har blitt behandlet, slettes de. 
 9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? Dataene er ikke personlige og kan ikke spores ti noen. 
 10. Hvordan sikres opplysningene? Ikke behov for å sikre siden dataene ikke er personlige
 11. Kontaktinformasjon. Kontakten kan rettes mot forskeren eller dmlf-gruppa@hf.uio.no