Om DMLF-gruppa

DMLF-gruppa ved HF-IT kan bidra med rådgivning, praktisk tilrettelegging og skreddersydde løsninger mhp registrering av data, databehandling og analyse/statistikk.

Målet er at forskningsprosjekter skal ha et system og en plan for inntasting og bearbeiding av datasett som gjør det mulig å gjennomføre analyse, statistikk og rapportering på en enkel måte, samtidig som forskningsmaterialets integritet ivaretas. I noen tilfeller vil det være aktuelt å produsere publikasjonsløsninger for materialet.

Gruppa vil legge vekt på bruk av databaser for lagring av materiale av ulik størrelse og kompleksitet. Databaser er velegnet å bruke mot web, mot hver enkelt forsker, og mot eksterne forskningsmiljøer. Videre har databaser den fleksibilitet som trengs for å lage spørremotorer, avanserte rapporter og statistikk.

DMLF-gruppa vil kunne bistå med importrutiner og opplegg for konvertering av eksisterende materiale inn i databaser der hvor det er aktuelt. Når et materiale ligger i en database finnes det et vell av muligheter til å presentere datasettene i ønsket format.

Publisert 25. sep. 2012 16:35 - Sist endret 13. feb. 2015 11:17