English version of this page

Linux arbeidsstasjoner

Vitenskapelige ansatte som behov for enkelte Linux-programmer i sin forskning, bes fortrinnsvis bruke Linux (Ubuntu) på VDI.

For dem som har reelt behov for Linux som ikke kan løses med VDI, tilbys Fedora eller RedHat Enterprise Linux på den vitenskapeliges datamaskin.

Orakeltjenesten har begrenset brukerstøtte til Linux-brukere.

Betingelser for at Orakeltjenesten installerer Linux:

  1. Orakeltjenesten gir begrenset brukerstøtte for Linux-maskiner, og Linux-brukere må derfor i stor grad være selvhjulpne. 
  2. For å kunne bruke Linux må man ha Linux-kunnskaper som strekker seg utover det f. eks. en Windows-bruker trenger å vite om Windows. Denne kunnskapen må den vitenskapelige allerede inneha for at vedkommende skal få tilgang til Linux. Videre må den vitenskapelige påregne å bruke tid på å lære seg det som trengs for å vedlikeholde maskinen.
  3. Du får rettigheter til å installere programvare vha kommandoen "yum" for RHEL, og "dnf" for Fedora, og må stå for alle programvareinstallasjoner selv.
  4. Tjenermaskin-programvare skal ikke kjøres på en arbeidsstasjon, da slik programvare har større sannsynlighet for å bli misbrukt av hackere. Webserver, database-servere og andre nett-tjenester er eksempler på slik programvare. UiO har regler for hva slags nettverkstrafikk som er åpne mot arbeidsstasjoner og laptoper ved UiO, for å sikre våre datamaskiner. Disse reglene gjør at typiske tjenermaskin-programvare ikke vil fungere mot internett.
  5. Din linux-installasjon vil bli konfigurert av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) for å ivareta sikkerheten, og du skal ikke endre systemkonfigurasjonen på noen måte uten å ta kontakt med lokal IT først. 
  6. Vi har kunnskap om en svært begrenset programvareportefølje for Linux, og det betyr at vi har begrenset muligheter til å gi deg støtte.

Vi gjør det på denne måten:

  1. Du får sudo-rettigheter på maskinen.
  2. Du må selv påregne å gjøre oppdateringer/oppgraderinger og installasjoner.
  3. Vedlikehold av operativsystem og programvare installert med "yum" og "dnf" vil foregå automatisk. Nye kjerner krever omstart av maskinen, og dette må Linux-brukere sørge for selv.
  4. Når det kommer ny hovedversjon av Fedora vil du få en e-post om å gjøre nødvendig oppgradering.
Publisert 8. mai 2018 17:26 - Sist endret 10. jan. 2022 12:51