Om DMLF

DMLF-gruppa ved HF-IT jobber med å utvikle tilpassede løsninger innenfor database, web og applikasjon.

Vi tilbyr

rådgivning, prosjektledelse, tilrettelegging og modellering av data til bruk i undervisning, administrasjon, formidling og forskning ved HF.

brukerstøtte og rådgivning til digitalisering av analogt materiale som bilder og tekst.

Mål

DMLF-gruppa ved HF-IT kan bidra med rådgivning, praktisk tilrettelegging og skreddersydde løsninger mhp registrering av data, databehandling og analyse/statistikk.

Målet er at forskningsprosjekter skal ha et system og en plan for inntasting og bearbeiding av datasett som gjør det mulig å gjennomføre analyse, statistikk og rapportering på en enkel måte, samtidig som forskningsmaterialets integritet ivaretas. I noen tilfeller vil det være aktuelt å produsere publikasjonsløsninger for materialet.

Gruppa vil legge vekt på bruk av databaser for lagring av materiale av ulik størrelse og kompleksitet. Databaser er velegnet å bruke mot web, mot hver enkelt forsker, og mot eksterne forskningsmiljøer. Videre har databaser den fleksibilitet som trengs for å lage spørremotorer, avanserte rapporter og statistikk.

DMLF-gruppa vil kunne bistå med importrutiner og opplegg for konvertering av eksisterende materiale inn i databaser der hvor det er aktuelt. Når et materiale ligger i en database finnes det et vell av muligheter til å presentere datasettene i ønsket format.

Vi arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med brukere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 2. mars 2015 11:30 - Sist endret 7. jan. 2021 14:44