Prosjektkø

Listen under viser våre prosjekter.

Tidligere

Tid: 18. apr. 2017 17:0025. aug. 2017 15:00

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt kartverktøy til bruk for IKOS sine forskere.

Tid: 1. sep. 2016 09:001. okt. 2016 18:00

Bibliografi-applikasjonen «DAMOS» (https://www2.hf.uio.no/tjenester/damos/) har vært i drift siden 2013, og har blitt videreutvikla siden den gang med små endringer. Arbeidet som det her er snakk om er en påbygning av eksisterende system. Federico Aurora ønsker å utvide funksjonaliteten i «Tablet Search»-filteret til å inkludere muligheten til å velge flere entiteter i listene for å få et enda mer finkorna utplukk av tavler. I tillegg vil han ha mulighet for å skrive ut det utplukket en har gjort av tavler i form av pdf. Videre vil han utvide søke-grensesnittet i ord-søk med allerede eksisterende data fra databasen. Lengre tekster skal også presenteres annerledes enn i dag. Kart-delen skal også potensielt videreutvikles gjennom å vise nøyaktige funnsteder på historiske bykart. Kart-delen er avhengig av finansieringa, og er en av komponentene som eventuelt kan utsettes til finansiering foreligger.

I tillegg skal de arkelogiske tavlene med mykensk knyttes til bildemateriale og annet materiale på web. Videre vil Federico Aurora utvide kart-funkasjonaliteten til å kunne vise folk, steder og hendelser som forekommer i tavlene og språktrekk fra annoteringsarbeidet. Til slutt vil han også gi brukerne mulighet til å søke også i meta-informasjonen knytta til tavlene.

 

Tid: 27. juni 2016 09:001. sep. 2016 16:00

Funksjonaliteten i systemet forblir slik det er i dag. Det lages et nytt administrator-konsoll som styrer tilgangene for sletting av romreservasjonene. IMV kan deretter legge til eller slette personer som skal ha administratortilganger via UiO-systemet Brukerinfo.

I tillegg gjøres en mindre justering av standardtid for rombooking.

Tid: 1. juni 2016 17:0031. aug. 2016 18:00

Discrete task of providing online versions of the visualisations in the book.

Visualisations that summarise the complete sub-set of data on Doll in IbsenStage.

Frequency Lists

MAPS

Networks

Visualisations of the dramaturgical structures of adaptations

Production photographs of the tarantella

Tid: 4. jan. 2016 09:0031. mai 2016 16:45

We will develop a generic system for storing (all sorts of) information about translation activities and results between two languages, called STIG in honnour of Stig Johansson, a pioneer in Norway an in the world, of (corpus-based) study of translations and parallel corpora.

This is financed by ILOS, developed by DMLF, and proposed by Diana Santos, who is also developing the first instantiation of STIG in the scope of the PANTERA project, for the Portuguese-Norwegian pair.Everyone at ILOS are welcome (and encouraged) to use STIG for their own translation studies activities.

Tid: 2. nov. 2015 09:0020. nov. 2015 17:00

Bibliografi-applikasjonen «Female Robinsonades» (https://www2.hf.uio.no/tjenester/bibliografi/) har vært i drift siden 2011, og har blitt videreutvikla ved flere anledninger siden den gang. Arbeidet som det her er snakk om representerer påbygning av eksisterende system.

Anne Birgitte Rønning ønsker å kunne legge inn geografiske kart i sin applikasjon som f.eks viser utvikling av generen over tid og sted.

Videre er det behov for å vise avanserte søketreff innen utgivelser på et geografisk kart, også over tid og sted.

Videre skal det lages en eksport-mulighet i systemet. Formålet med eksport-systemet er å kunne kjøre statistikk på dataene. De forskjellige entitetene (verk, forfattere og utgivelser) i eksisterende applikasjon skal kunne eksporteres til tab-separert fil slik at det kan kjøres statistikk på dataene. 

Tid: 1. sep. 2015 09:0031. okt. 2015 16:45

Systemets hovedfunksjoner er brukergrensesnitt på web for å lage, administrere og gjennomføre språktester. Alle data skal lagres i en tilhørende database. I tillegg skal systemet gi mulighet for uthenting av resultatdata for evaluering av blant annet læringsutbyttet.

Tid: 20. mai 2015 17:0018:00

Kort beskrivelse av prosjektet

Tid: 1. mars 201531. mars 2015