Bibliografi

Bibliografi-applikasjonen «Female Robinsonades» (https://www2.hf.uio.no/tjenester/bibliografi/) har vært i drift siden 2011, og har blitt videreutvikla ved flere anledninger siden den gang. Arbeidet som det her er snakk om representerer påbygning av eksisterende system.

Anne Birgitte Rønning ønsker å kunne legge inn geografiske kart i sin applikasjon som f.eks viser utvikling av generen over tid og sted.

Videre er det behov for å vise avanserte søketreff innen utgivelser på et geografisk kart, også over tid og sted.

Videre skal det lages en eksport-mulighet i systemet. Formålet med eksport-systemet er å kunne kjøre statistikk på dataene. De forskjellige entitetene (verk, forfattere og utgivelser) i eksisterende applikasjon skal kunne eksporteres til tab-separert fil slik at det kan kjøres statistikk på dataene. 

 

  1. Prosjektplan (Lenke til adgangsbegrenset område/fil)
  2. Smidig-metoden (Lenke)
  3. Utviklingsperioden er fra og med til og med (som i "Tid og sted")
  4. Pris (Lenke til avtalen. Adgangsbegrenset PDF)
  5. Endringer underveis (Lenke til logg over prioriteringer og endringer gjort av prosjekteier. Adgangsbegrenset. Beslutningstaker holdes informert)
  6. Systemet er/er ikke publikumsrettet. (Involvering av kommunikasjonsseksjonen. Lenke til info hvis relevant)
  7. Systemet krever/krever ikke spesiell IT-infrastruktur. Involvering av USIT. (Lenke til relevant info)
Publisert 22. mai 2015 15:40 - Sist endret 23. sep. 2015 11:00