Damos - Videreutvikling

Bibliografi-applikasjonen «DAMOS» (https://www2.hf.uio.no/tjenester/damos/) har vært i drift siden 2013, og har blitt videreutvikla siden den gang med små endringer. Arbeidet som det her er snakk om er en påbygning av eksisterende system. Federico Aurora ønsker å utvide funksjonaliteten i «Tablet Search»-filteret til å inkludere muligheten til å velge flere entiteter i listene for å få et enda mer finkorna utplukk av tavler. I tillegg vil han ha mulighet for å skrive ut det utplukket en har gjort av tavler i form av pdf. Videre vil han utvide søke-grensesnittet i ord-søk med allerede eksisterende data fra databasen. Lengre tekster skal også presenteres annerledes enn i dag. Kart-delen skal også potensielt videreutvikles gjennom å vise nøyaktige funnsteder på historiske bykart. Kart-delen er avhengig av finansieringa, og er en av komponentene som eventuelt kan utsettes til finansiering foreligger.

I tillegg skal de arkelogiske tavlene med mykensk knyttes til bildemateriale og annet materiale på web. Videre vil Federico Aurora utvide kart-funkasjonaliteten til å kunne vise folk, steder og hendelser som forekommer i tavlene og språktrekk fra annoteringsarbeidet. Til slutt vil han også gi brukerne mulighet til å søke også i meta-informasjonen knytta til tavlene.

 

 

  1. Prosjektplan (Lenke til adgangsbegrenset område/fil)
  2. Smidig-metoden (Lenke)
  3. Utviklingsperioden er fra og med til og med (som i "Tid og sted")
  4. Pris (Lenke til avtalen. Adgangsbegrenset PDF)
  5. Endringer underveis (Lenke til logg over prioriteringer og endringer gjort av prosjekteier. Adgangsbegrenset. Beslutningstaker holdes informert)
  6. Systemet er/er ikke publikumsrettet. (Involvering av kommunikasjonsseksjonen. Lenke til info hvis relevant)
  7. Systemet krever/krever ikke spesiell IT-infrastruktur. Involvering av USIT. (Lenke til relevant info)
Publisert 16. juni 2016 13:27 - Sist endret 19. aug. 2016 07:44