Kartprosjekt IKOS

Målet med prosjektet er å utvikle et digitalt kartverktøy til bruk for IKOS sine forskere.

 

  1. Prosjektplan (Lenke til adgangsbegrenset område/fil)
  2. Smidig-metoden (Lenke)
  3. Utviklingsperioden er fra og med til og med (som i "Tid og sted")
  4. Pris (Lenke til avtalen. Adgangsbegrenset PDF)
  5. Endringer underveis (Lenke til logg over prioriteringer og endringer gjort av prosjekteier. Adgangsbegrenset. Beslutningstaker holdes informert)
  6. Systemet er/er ikke publikumsrettet. (Involvering av kommunikasjonsseksjonen. Lenke til info hvis relevant)
  7. Systemet krever/krever ikke spesiell IT-infrastruktur. Involvering av USIT. (Lenke til relevant info)
Publisert 4. mai 2017 13:19 - Sist endret 3. jan. 2019 10:52