Rombooking - IMV

Funksjonaliteten i systemet forblir slik det er i dag. Det lages et nytt administrator-konsoll som styrer tilgangene for sletting av romreservasjonene. IMV kan deretter legge til eller slette personer som skal ha administratortilganger via UiO-systemet Brukerinfo.

I tillegg gjøres en mindre justering av standardtid for rombooking.

 

  1. Prosjektplan (Lenke til adgangsbegrenset område/fil)
  2. Smidig-metoden (Lenke)
  3. Utviklingsperioden er fra og med til og med (som i "Tid og sted")
  4. Pris (Lenke til avtalen. Adgangsbegrenset PDF)
  5. Endringer underveis (Lenke til logg over prioriteringer og endringer gjort av prosjekteier. Adgangsbegrenset. Beslutningstaker holdes informert)
  6. Systemet er/er ikke publikumsrettet. (Involvering av kommunikasjonsseksjonen. Lenke til info hvis relevant)
  7. Systemet krever/krever ikke spesiell IT-infrastruktur. Involvering av USIT. (Lenke til relevant info)
Publisert 16. juni 2016 12:54 - Sist endret 20. sep. 2016 12:37