Språktest på web

Systemets hovedfunksjoner er brukergrensesnitt på web for å lage, administrere og gjennomføre språktester. Alle data skal lagres i en tilhørende database. I tillegg skal systemet gi mulighet for uthenting av resultatdata for evaluering av blant annet læringsutbyttet.

 

 1. Prosjektplan (Lenke til adgangsbegrenset område/fil)
 2. Smidig-metoden (Lenke)
 3. Utviklingsperioden er fremhevet over
 4. Pris (Lenke til avtalen. Adgangsbegrenset PDF)
 5. Endringer underveis (Lenke til logg over prioriteringer og endringer gjort av prosjekteier. Adgangsbegrenset. Beslutningstaker holdes informert)
 6. Systemet er publikumsrettet.
 7. Systemet krever ikke spesiell IT-infrastruktur men inneholder persondata. Det kreves derfor at systemet innrapporteres i samsvar med reglene tilknyttet slike data.
 8. Framtidig bruk/utvidelse
  1. Plan for framtida: Flytte eksisterende apper over til ny app
   • Plasseringstest
Publisert 22. mai 2015 10:57 - Sist endret 8. juni 2016 13:03