Tilbud, pris og samarbeid

I fakultetsstyremøte 28/11/2014 ble det vedtatt at DMLF-gruppas utviklingstilbud skal være en betalingstjeneste. Fremgangsmåten for å benytte seg av tilbudet er skissert under.

Beregning av pris
 

Pris per time per person er: 510,- 

Evnt. årlige drifts - og vedlikeholdsskostnader kan komme i tillegg. Dette vil avklares før prosjektoppstart og være en del av tilbudet.
 

Fremgangsmåte

 

Roller

Rekvirent

Bruker som ønsker utviklingstjenester

Leverandør

Digitale medier i læring og forskning (DMLF )

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Administrativ leder ved instituttet

Beslutningstaker

Forskningsleder ved instituttet

  1. Rekvirenten presenterer sin idé for beslutningstaker
  2. Beslutningstaker vurderer om forslaget samsvarer med instituttets prioriteringer og god-/underkjenner tiltaket
  3. Rekvirenten henvender seg til IT-seksjonen/DMLF og eventuelt andre aktuelle leverandører
  4. DMLF utarbeider tilbud på bakgrunn av informasjon fra rekvirenten og legger det ut i Vortex
  5. DMLF informerer rekvirent og BDM om tilbudet og hvor det ligger
  6. BDM bekrefter at det er dekning for kostnadene per e-post til rekvirent
  7. Rekvirenten presenterer tilbudet og finansieringen for beslutningstaker som aksepterer tilbudet per e-post til DMLF og rekvirent.

 

Samarbeid

DMLF har et tett samarbeid og oftest ukentlige møter med prosjekteier. Dette er viktig for fremgang, prioritering og kommunikasjon. Det sikrer forståelse og enighet om videre utvikling, vei og mål. Prosjekteier står for innhold og testing av funksjonaliteten som DMLF utvikler. Prosjekteier bestemmer hvilken funksjonalitet som skal prioriteres.

 

Publisert 2. mars 2015 11:31 - Sist endret 14. okt. 2019 14:20