IT-dokumentasjon

Dokumentasjon om programvare og maskinvare finner du på websidene til USIT.

Her har vi imidlertid samlet noen artikler om emner som av forskjellige årsaker ikke ligger på fellessidene til UiO.

Publisert 4. sep. 2020 15:26

Tjenesten for å koble seg til UiO-nett utenfra er på vei å fases ut fra UiO og dermed er ikke lenger denne dokumentasjonen tilgjengelig fra USIT. Dette er imidlertid fremdeles aktuelt for en del bruker som trenger tilgang til lisensservere for programmer som Sibelius.

Legg merke til at dokumentasjonen her kun er ment som midlertidig nødløsning da tjenesten kan opphøre i sin helhet.